Partnerzy Wspierający:

Efemeryda_2019 Studencki, realizacyjny konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji pawilonu wielofunkcyjnego

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć do 31.01.2019 wniosek w formie pisemnej w Zakładzie Architektury Elementarnej, budynek Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, ul. Warszawska 24, pok. 103. Do 11.02.2019 przedstawiciele Zakładu Architektury Elementarnej skontaktują się z uczestnikami z informacją o dopuszczeniu do konkursu. W terminach od 25.02 do 08.03 będą odbywać się warsztaty dla uczestników w trakcie których będzie można zdobyć wiedzę przydatną w realizacji prac konkursowych. Do dnia 28.03.2019 uczestnicy będą musieli złożyć prace konkursowe. Ogłoszenie wyników nastąpi 12.04.2019. Wszelkie informację oraz szczegóły konkursu dostępne są na stronie: Regulamin

Patronat Medialny

Partner Technologiczny

Firma Wawel Service, wraz z Zakładem Architektury Elementarnej Politechniki Krakowskiej, ogłaszają konkurs dla studentów wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Zwycięski projekt, oprócz nagrody finansowej, zostanie zrealizowany przez firmę Wawel Service i stanie na terenie Politechniki Krakowskiej, a także będize wykorzystany w przestrzeniach wspólnych realizowanych inwestycji.

W opisie świata architektury XXI wieku zaprzestano definiowania sensu trwałości i trwania architektury. Ogłasza się wręcz nie tylko o przemijaniu architektury i o jej rezygnacji z trwania, ale też o śmierci miejsca i kontekstu – o tym, że wszelkie wysiłki nadawania im znaczeń są daremne. W świecie globalnym przepada jego indywidualny, niepowtarzalny charakter i ginie historyczna warstwa zawartej w nim pamięci. W takiej perspektywie stawianie pytania o trwałość czy przemijalność architektury wydaje się bezprzedmiotowe.

Według współczesnych, część architektury w dobie chwiejnej kultury, kryzysów ekonomicznych i zmian klimatycznych, podąża drogą wskazaną przed laty przez grupę Archigram, pracownię Coop Himmmel(b)au, Buckminstera Fullera – czy współcześnie – poprzez wgląd w tekturowe dzieła Shigeru Bana, drewniane konstrukcje Pezo von Ellrichshausen czy paryskie follies Bernarda Tschumiego. Ci twórcy uważają, że architektura to ograniczenie do budowania najmniejszych fragmentów naszej biosfery – z czegokolwiek, dla kogokolwiek, gdziekolwiek i bez świadomości na jak długo – chodzi o to aby budynek stał się przykładem zwrotu do najbardziej podstawowego sposobu rozumienia architektury – do jej źródeł elementarnych.

Potwierdza, to także, fenomen kreowania architektury pawilonowej – będącej świadomym manifestem tworzenia rzeczy tymczasowej i alternatywnej (poza pięknem, trwałością i użytecznością), która ma przemówić przede wszystkim oryginalnym (choć krótkotrwałym) rozwiązaniem formy i materii. Użytkowość, w tak potraktowanej „rzeźbie” jest jedynie pretekstem dla stworzenia wyjątkowego efektu architektury – nierzadko bez wspólnej zasady, uznanej reguły, odniesienia do konkretnej teorii.

Ten, kto chce mieć dowody na ostateczny rozpad witruwiańskiej triady musi zobaczyć artefakty dorocznego budowania Serpentine Pavillon w Kensington Gardens czy pawilonów wystaw światowych EXPO będących wydarzeniem tak „ulotnym” w swoim istnieniu jak trwała jest wyrazistość indywidualnych aspiracji architektów. Tymczasowość takiej efemerydy nie oznacza, że zanika idea architektury. Ta trwa, tak długo na ile pozwala pamięć o budowli – na ile zrozumiałe są słowa, myśli i szkice, fragment budulca lub pozostawiony na nim kolor czy faktura. Odbudowany, po latach, barceloński pawilon Ludwika Miesa van der Rohe nie pozostawia wątpliwości, że ostatecznie wartości sztuki (choćby najbardziej kruchej) wykraczają poza jednostkę, poza jej czasy i warunki istnienia. Co potwierdzają słowa Heraklita: Nie ma niczego, wszystko się staje.

Kurator Konkursu, dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek

Copyright © 2018 - Wawel Service All Rights Reserved

Hire Us To Start Your Project We Will Give you Our Best Quality.